SAN PEDRO BAY PORTS CÔNG BỐ BIỆN PHÁP MỚI ĐỂ XÓA HÀNG HÓA

Theo thông báo của các cảng Los Angeles và Long Beach dưới sự chỉ đạo của Lực lượng đặc nhiệm về gián đoạn chuỗi cung ứng của Tổng thống Biden, sẽ có một khoản phụ phí di chuyển có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

SAN PEDRO  BAY PORTS ANNOUNCE NEW MEASURE TO CLEAR CARGO


Thời gian đăng bài: tháng 11-04-2021